na obsah
na navigaci


Turnaround management

Vienna International má dlouholeté zkušenosti s řízením a provozem hotelů v mezinárodním měřítku, a proto se vedle řízení hotelů jakožto těžiště své činnosti specializuje také na převzetí – které lze realizovat i operativně a za provozu hotelu – stávajících hotelů v problémových situacích a na sanační management. Majitelům, investorům, bankám a státním orgánům kromě toho Vienna International nabízí individuální koncepce a poradenské služby v souvislosti s těmito mnohdy problematickými investicemi. 

Díky individuálnímu přístupu k takovým firmám se už společnosti Vienna International podařilo úspěšně převzít od zahraničních hotelových skupin několik hotelů a zajistit jejich ekonomickou prosperitu. Tyto hotely byly ihned po převzetí začleněny do skupiny Vienna International tak, aby investoři měli maximální přínos z vložených prostředků. Náš zkušený a dynamický tým podporuje investory při vypracování návrhu změn a nabízí odborné poradenství a navazující realizaci navržených opatření. 

 

Naše koncepce krizového řízení zahrnuje tyto služby:

 • vypracování koncepce potřebných změn a koncepce krizového řízení 
 • poradenství a podpora při finanční restrukturalizaci, podpora při jednáních s financujícími bankami a vypracování studií proveditelnosti 
 • komplexní poradenské služby v oblasti krizového řízení a realizace navržených opatření
 • po dohodě: podrobná vstupní analýza účelové společnosti (SPV, special purpose vehicle) pro potřeby bank (a/nebo příjemců)
 • plánování a průběžná spolupráce při realizaci potřebných sanačních aktivit, vypracování vícestupňových investičních plánů včetně technické podpory 
 • vypracování útlumového scénáře, předběžná jednání s potenciálními investory a součinnost při procesu prodeje (asset/share deal) 
 • strukturované převzetí hotelu – včetně operativního převzetí za provozu hotelu – s dodržením právních rámcových podmínek dané země 
 • začlenění do hotelové skupiny Vienna International: poskytnutí služeb realizovaných prostřednictvím webové stránky, přístupu k rezervační platformě VI a k veškerým prodejním aktivitám ústředí a detašovaných pracovišť na celém světě
 • realizace všech standardů kvality VI a standardních pracovních činností
 • vyslání expertů VI do podniku 
 • ověření nákladové struktury a nové projednání všech dohod o dlouhodobých závazcích podniku 
 • vypracování rozpočtů a marketingových plánů 

 

 

Winter Savings

Book your winter holiday now and get up to 20% off

Book now

Setkávejte se v VI

Zorganizujte Vaši příští akci v klíčových lokalitách a využijte flexibilní možnosti jednání.

Podívejme se

Partnerství s VI

Vyberte si vaši oblíbenou VI destinaci a za každý pobyt v VI Hotelech získejte 500 mil.

Získejte teď své míle

VI blog

VI bloguje: objevujte svět zpravodajství VI! News, nabídek, tipů pro cestovatele a zajímavostí o Vašich oblíbených destinacích.

Více