na obsah
na navigaci


Školení a vzdělávání

Správní pracovníci na správném místě – a s potřebnou podporou

Rozvoj našich pracovníků pro nás má zásadní význam, a proto je také zakotven v našem dokumentu VI Values.

Každý pracovník je jedinečnou a nepostradatelnou součástí společného úsilí, jehož výslednicí je spokojenost zákazníků.

S našimi zaměstnanci pracujeme tak, aby mohli uplatnit své přednosti, vytváříme k tomu nezbytné rámcové podmínky a podporujeme je cílenými rozvojovými opatřeními. 

Jde o Vás!

Zpětná vazba, poradenství, podpora: jde o Vaši osobní situaci, Vaše zájmy, Vaše silné stránky, Vaše cíle a Váš rozvojový potenciál. Jde o Vaši budoucnost. A jde o kvalitu.

Kvalitu v komunikaci s Vaším nadřízeným. Kvalitu spolupráce v týmu. Kvalitu ve Vašem profesním rozvoji. 

Červená nit pro Vaši budoucnost

Rozvoj našich pracovníků se odehrává na několika úrovních: 

  • lokální úroveň v hotelu: interní a externí trénink nebo plnění nových úkolů a zapojení do nových oblastí činnosti
  • celopodniková úroveň: využití široké nabídky vzdělávání v rámci Akademie VI
  • dlouhodobý rozvoj: strukturovaný management profesního potenciálu, který umožňuje, aby se pracovníci rozvíjeli také v rámci hotelové skupiny Vienna International Hotelmanagement 
  • pracovníci kromě toho mají možnost získat cenné zkušenosti prostřednictvím pre-openingových aktivit

Pracovníci pravidelně absolvují hodnotící rozhovory, jejichž součástí je společné posouzení, které silné stránky by měli dále rozvíjet a jaká cílená opatření zajistí jejich další profesní rozvoj.

Aktivní zapojení našich pracovníků do hodnotících rozhovorů je pro nás důležité a znamená pro nás velký přínos. Umožňuje nejen provést analýzu silných a slabých stránek, ale také identifikovat především individuální rozvojový potenciál pracovníků a soustředit na něj podporu ze strany podniku.

Kariéra @ VI

Máte zájem o uplatnění v hotelové branži?

Obraťte se na nás!

VI blog

VI bloguje: objevujte svět zpravodajství VI! News, nabídek, tipů pro cestovatele a zajímavostí o Vašich oblíbených destinacích.

Více