Na sadržaj
Na glavni izbornik


Zašto VI menedžment

Dr. Andreas Karsten, Chief Executive Officer

Dr. Andreas Karsten je od 1. rujna 2011. predsjednik uprave Vienna International Hotelmanagement AG-a. Prije toga Karsten je sedam godina bio CEO MAGIC LIFE GmbH & Co KG-a u Beču. Promovirani pravnik Karsten započeo je karijeru u odjelu za industrijsko pravo Preussag AG-a (danas TUI AG) u Hannoveru. Četiri godine kasnije vodio je pravni odjel turističke podgrupe TUI-a. 

 Nakon prelaska na operativni posao dr. Andreas Karsten radio je na odgovornim poslovima poslovođe za financije različitih društava koncerna TUI, dok 2001. nije postao CFO međunarodnog pružatelja usluga poslovnih putovanja TQ3 Travel Solutions u Londonu, te poslovođa i radni direktor TUI Business Travel GmbH u Njemačkoj. Na toj funkciji bio je odgovoran i za stratešku izgradnju EMEA-regije TQ3-a. Povrh toga bio je član globalnog odbora TQ3 Travel Solutionsa. 2003. Karsten je prešao u odjel Hotels & Resorts TUI AG-a.

Zašto VI menedžment

Vienna International Hotels & Resorts, jedna od najvećih austrijskih hotelskih grupa s hotelima od Pariza do Moskve u neprestanom je uzletu. Tekuća ekspanzija koncentrirana je na postojeća tržišta, kao i na zahvaćanje novih destinacija. Kao kompetentan lanac hotelskog menedžmenta Vienna International raspolaže posebnim stručnim znanjima u pogledu promatranja tržišta i razvoja, a povrh toga poznat je i kao stručnjak za sanacije s kompetencijama za zaokrete u poslovanju. 

Misija 

Misija Vienna International sastoji se u tome da za investitore i kupce postigne najbolji rezultat i najbolji ROI (vraćanje investicije). To se postiže menedžmentskim rješenjima po mjeri, koja uz najviše standarde servisa pokrivaju sva područja međunarodnog lanca hotelskog menedžmenta. Naša raznovrsna ponuda obuhvaća cjelokupni spektar operativnih djelatnosti i nadzora, distribucije i marketinga, upravljanja prihodima i ljudskih resursa. 

 

Karijera @ VI

U potrazi ste za novim izazovima u hotelijerskoj branši?

Prijavite se!