To content
To main navigation


Tréning a rozvoj

Správni spolupracovníci na správnom mieste - s potrebnou podporou

Rozvoj našich spolupracovníkov je jedným z našich základných cieľov, ktorý je zakotvený aj v našich hodnotách VI.

Každý jednotlivý spolupracovník prispieva dôležitým a nepostrádateľným spôsobom k spokojnosti našich klientov.

Našich spolupracovníkov využívame zodpovedajúc ich silným stránkam, vytvárame im potrebné rámcové podmienky a podporujeme ich cielenými opatreniami pre ich rozvoj.

Ide o vás!

Spätná väzba, poradenstvo, podpora - ide o vašu osobnú situáciu, vaše záujmy, vaše silné stránky, vaše ciele a vaše možnosti vývoja. Ide o vašu budúcnosť. A ide o kvalitu.

Kvalita v komunikácii s vašim nadriadeným. Kvalita v spolupráci s tímom. Kvalita vo vašom ďalšom profesionálnom vývoji.

Červená niť pre vašu budúcnosť

Naši spolupracovníci si zvyšujú vedomosti na viacerých úrovniach:

  •  Lokálne v príslušnom hoteli: prostredníctvom interných a externých tréningov alebo preberaním nových úloh a oblastí zodpovednosti.
  • V celej spoločnosti: cez širokú ponuku školení akadémie VI.
  • Dlhodobo: prostredníctvom štruktúrovaného riadenia talentov, ktoré ponúka možnosť ďalšieho rozvoja 
  • v rámci skupiny Vienna International Hotelmanagement.
  • Okrem toho existuje možnosť získavania nových vzrušujúcich skúseností pri otváraní nových prevádzok.

Pri pravidelných pohovoroch so spolupracovníkmi sa spoločne definuje, aké silné stránky sa majú požadovať a akými opatreniami by sa malo zaistiť ďalšie cielené vzdelávanie.

Aktívna angažovanosť našich spolupracovníčok je pre nás dôležitá a prináša množstvo výhod. Umožňuje nielen analýzu silných a slabých stránok, ale predovšetkým identifikovať individuálne možnosti rozvoja a príslušne ich podporovať.

Kariéra vo VI

Hľadáte nové podnety v hotelovej oblasti?

Uchádzajte sa o prácu!

Blog VI

V blogu VI: objavte svet VI! Novinky, ponuky a cestovné tipy – zaujímavosti o vašej obľúbenej destinácii.

Viac