To content
To main navigation


Hodnoty VI

VI Values

Firemné hodnoty spoločnosti Vienna International, ktoré bežne nazývame „VI Values“, sú dôležitými základnými stavebnými kameňmi pre náš spoločný úspech.
Určujú, čo je dôležité a ako máme spolupracovať s našimi klientmi a kolegami.
Pod zákazníkmi rozumieme našich hostí, zmluvných partnerov, akcionárov, ako aj interných zákazníkov.
Každý zamestnanec – v hoteloch VI, ako aj v hlavnom sídle spoločnosti – orientuje svoje konanie a počínanie na tieto hodnoty a tak významne prispieva k dlhodobému úspechu spoločnosti.

VI Values
Customer delight
Valuable teamwork
Economic sustainability

Kariéra vo VI

Hľadáte nové podnety v hotelovej oblasti?

Uchádzajte sa o prácu!

Blog VI

V blogu VI: objavte svet VI! Novinky, ponuky a cestovné tipy – zaujímavosti o vašej obľúbenej destinácii.

Viac