To content
To main navigation


Prečo VI Management

Dr. Andreas Karsten, Chief Executive Officer

Dr. Andreas Karsten je od 1. septembra 2011 predsedom správnej rady Vienna International Hotelmanagement AG. Predtým bol Dr. Karsten sedem rokov CEO spoločnosti MAGIC LIFE GmbH & Co KG vo Viedni. Promovaný právnik Dr. Karsten zahájil svoju kariéru v právnom oddelení spoločnosti Preussag AG (dnes TUI AG) v Hannoveri. O štyri roky neskôr viedol právne oddelenie turistického koncernu TUI. 

Po jeho prechode do operatívneho vedenia, Dr. Andreas Karsten ako obchodný riaditeľ zodpovedal za financie rôznych spoločností koncernu TUI, než bol v roku 2001 povolaný do funkcie CFO do celosvetovo pôsobiacej spoločnosti TQ3 Travel Solutions v Londýne, ako aj do funkcie obchodného a prevádzkového riaditeľa spoločnosti TUI Business Travel GmbH v Nemecku. V tejto funkcii zodpovedal aj za strategický rozvoj a rozširovanie regiónu EMEA spoločnosti TQ3. Okrem toho bol členom globálneho predstavenstva TQ 3 Travel Solutions. V roku 2003 prešiel Dr. Karsten do oblasti hotelov a rezortov spoločnosti TUI AG. 

Prečo VI Management

Vienna International Hotels & Resorts, jedna z najväčších rakúskych hotelových skupín s hotelmi od Paríža až po Moskvu, sa neustále rozrastá. Prebiehajúca expanzia sa koncentruje na existujúce trhy, ako aj na sprístupňovanie nových destinácií. Ako kompetentný reťazec hotelového manažmentu, spoločnosť Vienna International disponuje osobitným know-how na sledovanie vývoja trhu a okrem toho je známa ako špecialista na riešenie sanácie a obnovy.

Misia

Misia spoločnosti Vienna International spočíva v možnosti dosiahnutia najlepších výsledkov návratnosti investícií pre investorov a zákazníkov. Dosahuje sa to individuálnymi riešeniami riadenia, ktoré na najvyššej úrovni služieb pokrývajú všetky oblasti reťazca hotelového manažmentu. Naša rozsiahla ponuka zahŕňa celé spektrum operatívnych činností, kontroling, distribúciu a marketing, manažment financií a ľudské zdroje.

Kariéra @ VI

Hľadáte nové podnety v hotelovej brandži?

Uchádzajte sa o prácu!