To content
To main navigation


Prečo VI Management

Rupert Simoner, Chief Executive Officer

Od 1. septembra 2014 sa výkonným riaditeľom spoločnosti Vienna International Hotelmanagement AG stáva Rupert Simoner.

V minulosti pôsobil ako senior viceprezident v spoločnosti Kempinski Hotels a zodpovedal za prevádzku a strategický rozvoj všetkých zariadení v Európe, Rusku a Spoločenstve nezávislých štátov. Rovnako bol výkonným riaditeľom vlajkového hotela celej skupiny, hotela Grand Hotel des Bains v meste St. Moritz.

Rupert Simoner sa v skupine rýchlo vypracoval a zastával viaceré dôležité pozície. V roku 1995 začal svoju kariéru v Kempinski ako manažér výnosov v Kempinski Hotel Beijing Lufthansa Center, prvom hoteli skupiny v Číne, následne pôsobil na rôznych postoch vo viacerých krajinách, napríklad v Číne, Spojených arabských emirátoch a v Nemecku.

Prečo VI Management

Vienna International Hotels & Resorts, jedna z najväčších rakúskych hotelových skupín s hotelmi od Paríža až po Moskvu, sa neustále rozrastá. Prebiehajúca expanzia sa koncentruje na existujúce trhy, ako aj na sprístupňovanie nových destinácií. Ako kompetentný reťazec hotelového manažmentu, spoločnosť Vienna International disponuje osobitným know-how na sledovanie vývoja trhu a okrem toho je známa ako špecialista na riešenie sanácie a obnovy.

Misia

Misia spoločnosti Vienna International spočíva v možnosti dosiahnutia najlepších výsledkov návratnosti investícií pre investorov a zákazníkov. Dosahuje sa to individuálnymi riešeniami riadenia, ktoré na najvyššej úrovni služieb pokrývajú všetky oblasti reťazca hotelového manažmentu. Naša rozsiahla ponuka zahŕňa celé spektrum operatívnych činností, kontroling, distribúciu a marketing, manažment financií a ľudské zdroje.

Kariéra @ VI

Hľadáte nové podnety v hotelovej brandži?

Uchádzajte sa o prácu!