To content
To main navigation


Riešenia pre obnovu

Spoločnosť Vienna International sa vďaka dlhoročným skúsenostiam v medzinárodnom hotelierstve okrem svojho ťažiskového zamerania na „hotelový manažment“ špecializovala aj na preberanie jestvujúcich hotelov (ktoré je možné aj krátkodobo a za prevádzky), ako aj na manažment sanácie (obnovy). Spoločnosť Vienna International okrem toho ponúka individuálne koncepcie a poradenstvo v súvislosti s týmito, niekedy problematickými, investíciami pre vlastníkov, investorov, banky, ako aj štátne inštitúcie. 

Vďaka individuálnemu prístupu k jednotlivým objektom spoločnosť Vienna International už úspešne prevzala a trvalo rozvinula viaceré prevádzky medzinárodných hotelových reťazcov. Tieto hotely boli hneď po prevzatí prevádzky a pre investorov cenovo efektívne integrované do skupiny hotelov Vienna International. Náš skúsený a dynamický tím podporuje investorov pri novom začleňovaní a ponúka odborné poradenstvo pri jeho realizácii. 

 

Naše riešenia pre obnovu zahŕňajú nasledujúce služby:

 • Zmena postavenia prevádzky a vytvorenie podrobného plánu obnovy 
 • Poradenstvo a podpora pri finančných reštrukturalizáciách, podpora pri jednaniach s financujúcimi bankami a vypracovanie realizačných štúdií 
 • „Full service“ poradenstvo pri obnove spojené s realizáciou 
 • Na požiadanie: Rozsiahla ponuka SPV (vozidiel na špeciálne účely) pre banky (a/alebo príjemcu) 
 • Plánovanie a pomoc pri potrebných renovačných prácach, ako aj zostavenie postupných plánov pre investície vrátane technickej podpory 
 • Vypracovanie únikového scenára, predbežné jednania s možnými investormi, ako aj pomoc pri procese prevodu (kúpe/prevzatí) 
 • Štruktúrované prevzatie prevádzky hotela – možné aj krátkodobé a za prevádzky – pri dodržaní zákonných rámcových podmienok príslušnej krajiny 
 • Začlenenie do skupiny hotelov Vienna International vytvorením domovskej stránky, do rezervačného systému VI a do všetkých predajných aktivít centrály, ako aj celosvetových predajných kancelárií 
 • Realizácia všetkých štandardov kvality VI a SOPs 
 • Vyslanie expertov VI do príslušnej prevádzky 
 • Kontrola štruktúry nákladov a obnova rokovaní o všetkých dohodách o dlhodobých dlhoch 
 • Vypracovanie rozpočtov a marketingových plánov

Včasná rezervácia s VI

Rezervujte svoj pobyt včas a dostanete zľavu 10% vo všetkých hoteloch VIprostredníctvom Zľavy za platbu vopred.

Rezervujte ihneď

Stretnite sa a spoznajte v hoteloch VI

Usporiadajte svoje ďalšie podujatie v kľúčových lokalitách a využite flexibilné konferenčné riešenia.

Pozrite sa

Partnerstvo s VI

Vyberte si svoju obľúbenú destináciu spomedzi VI destinácií a získajte 500 míľ za každý pobyt v hoteloch VI.

Získajte svoje míle ihneď

Blog VI

V blogu VI: objavte svet VI! Novinky, ponuky a cestovné tipy – zaujímavosti o vašej obľúbenej destinácii.

Viac